• ikon
  Elsebeth Andersen den 26-03-2015
  Kære elever, forældre og personale på Vestervangsskolen.
  Jeg vil i den kommende tid informere jer om skolens byggeri og renovering her på hjemmesiden.
  På nuværende tidspunkt er vi i gang med at renovere klasselokaler, der står tomme, i området hvor 4.-6. årgang er. Klasselokalerne får samme standard, som lokalerne hvori Juniorklubben er i dag
  Selve byggefasen:
  Fase 01 sendes i udbud nu.
  Selve byggeprocessen starter i maj måned og fortsætter hen over sommeren, så lokalerne kan stå færdige til det nye skoleår. Dette gælder alle klasselokaler.
  To af tilbygninger er først klar til oktober.
   
 • ikon
  Charlotte Worm-Leonhard den 19-03-2015
  Princip for klassedannelse - vedtaget på bestyrelsesmødet den 18. marts 2015
 • ikon
  Elsebeth Andersen den 11-03-2015
  Kære kommende elever og forældre.
  Jeg vil gerne på vegne af Vestervangsskolen sige tak for det store fremmøde til vores Åbent hus arrangement. Vi håber, I fik set det, I gerne ville.
  Et af spørgsmålene fra i aftes handlede om buskørsel. Jeg har nu undersøgt sagen og reglerne findes i medsendte bilag.
  Venlig hilsen
  Elsebeth Andersen
   
 • ikon
  Charlotte Worm-Leonhard den 05-03-2015
  Skolebyggeri: Det sker på Vestervangsskolen
   
  Med en anlægsbevilling på 22,8 millioner kroner fra byrådet får Vestervangsskolen det sidste løft til en topmoderne folkeskole. Vores skole er blevet ombygget flere gange og fremstår i dag med store pæne og lyse lokaler. Skolen er derfor klar til at øge elevtallet og modtage de mange nye elever efter sommerferien. Ønsker man som elev eller forældre selv at se rammerne på Vestervangsskolen og høre mere om ombygningen er der åbent hus på tirsdag den 10. marts. Læs mere: http://www.randers.dk/FrontEnd.aspx?id=196913
   
 • ikon
  Elsebeth Andersen den 04-03-2015
  Kære forældre og elever til kommende 0. årgang.
  I går blev de kommende 0.klasser godkendt på Børn og skoleudvalgsmødet.
  Alle jer, der har ønsket Vestervangsskolen, får lov at starte her. Der gives ingen afslag.
  Der er indmeldt 93 børn, hvilket giver en klassestørrelse på 23-24 elever.
  Vi glæder os til at byde jer alle sammen velkommen.
  82 af eleverne er indskrevet i Førskoleordningen, der starter d. 7. april.
  Venlig hilsen Elsebeth Andersen