Førskole

Førskole er et tilbud til børnehavebørn, som skal starte i 0. klasse det kommende skoleår.

En tryg og glidende overgang

Førskoleområdet er det tilbud, der er på skolerne i perioden fra 1. marts/april til skolestart for at sikre en tryg og glidende overgang fra dagtilbud til skole for de kommende børnehaveklassebørn.

Herved får barnet kendskab til skolen, mens skolen også får kendskab til barnet og forældrene inden skolestart.

I maj måned har børnehaven og skolen/SFO’en en overleveringskonference, hvor der videregives relevante informationer om det enkelte barn, og der vil også være besøgsdage i skolen for de kommende børnehaveklassebørn. Her arbejder børnene sammen med deres kommende børnehaveklasseleder. Fra nogle børnehaver følger der også en pædagog med børnene i skole i disse dage.

Der tilstræbes ligeledes at sikre en glidende overgang fra børnehave til SFO/fritidshjem. Det er dog frivilligt at flytte barnet til SFO/fritidshjem inden skolestart.

Vestervangsskolens børnehavegruppe

På Vestervangsskolen har vi børnehavegrupper.

Børnehavegrupperne er for sig selv fra ca. kl. 7:00-16:00 i lokaler på 1. sal i SFO’en. Fra kl. 16:00 vil de indgå i den bestående SFO indtil kl. 17:00.

Børnegruppen deltager i fællesdage for hele SFO’en, hvor vi har forskellige aktiviteter i gang.

Der vil være en fast ugeplan, som vil blive udleveret hver måned. Dagligdagen vil bestå af aktiviteter, lege og samvær. Dagene vil skifte mellem legeaktiviteter på stuen, leg på legepladsen, ture rundt i området, bevægelse i gymnastiksalen, mad og hyggedage på stuen og deltagelse i store aktiviteter i SFO’en.

Vi vil arbejde med at lære børnene:

  • om skolen og SFO’ens regler.
  • at vente på tur/håndsoprækning (som er vigtig for undervisningen).
  • om årets gang, dato, år, fødselsdag m.m.
  • at kendte boldspil fra SFO’en som Hekse-stratego, Dødbold, Stjerneridder m.m.

Grupperne vil gå på besøg i børnehaveklasserne og bruge skolens forskellige muligheder som gymnastiksal og bibliotek. Børnene vil også via gåture lære det nære område at kende.

Hen mod sommerferien vil børnene indgå i fælles ferieaktiviteter med de andre SFO-børn.

Der hænger en legeliste, hvor du kan udfylde oplysninger til andre for legeaftaler.

Praktiske oplysninger

For at give børnene en fælles start på dagen har vi Samling kl. 9:00 hver dag, hvor de fælles aktiviteter gennemgås.

Aktiviteterne finder primært sted om formiddagen.

Der vil blive serveret sund mad med til tre måltider: morgenmad kl. 9:00, frokost ca. kl. 11:30 og eftermiddagsmad ca. kl. 14:00. Der serveres vand til måltiderne.

Vi vil gerne generelt opfordre til, at børnene har sko og tøj på som kan støtte dem i større en stor selvhjulpenhed, da dette er et fokuspunkt for os.

Børnene bør medbringe:

  • skiftetøj: Undertøj, bukser, strømper, bluse m.m.
  • udetøj: Regntøj, gummistøvler, termotøj, m.m.
  • hjemmesko – vi har kolde gulve!

Husk at skrive navn i tøj og ting, da vi er mange børn samlet på lidt plads.

I tilfælde af sygdom vil vi gerne modtage en SMS-besked derom inden kl. 9:00.